Poradenská činnost v krizovém řízení a insolvenci

Bohužel v životě podnikatele nastávají situace, které vybočují z rutinní podnikatelské činnosti. Jsou způsobeny jak faktory vnějšími (neplatiči, závazky, předlužení, ztráta odbytu atd.), tak i faktory vnitřními (rozpory mezi společníky, odchod společníků, problémy se zaměstnanci, rozdělení společnosti atd. ).
V těchto i mnoha dalších problémových situacích nabízíme pomoc při jejich řešení, nezávislým pohledem zvenčí, bez provozní slepoty.
Pokud nastalá situace nemá jiné řešení než vstup do insolvenčního řízení, nabízíme:

  • Zpracování návrhu na reorganizaci
  • Zpracování insolvenčních návrhů
  • Zpracování přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení
  • Zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních
  • Kompletní ekonomické a organizační poradenství
  • Zastupování při jednáních

Poradenské činnosti vede Ing. Ladislav Roženský J.D., který je poradcem pro krizové řízení a insolvenci od roku 1994. Provedl úspěšně desítky klientů všemi nástrahami konkurzního řízení, soudních vyrovnání, reorganizací firem. Připravuje soudní návrhy a společnosti v řízeních zastupuje. Jako zkušený manažer v některých firmách po dobu reorganizace působí ve statutárních orgánech k úspěšnému dokončení procesu.